Näe & koe

Mäntyvaara-Pohtimolampi -ulkoilureitti

Pissinperän ja Kulkkusenvaaran laavut sijaitsevat Sinettäjärven rannalla.

Osa reittiä kulkee Sinettäjärven rannalla

Reitin alku sijaitsee Mäntyvaarassa noin 5.4 km Rovaniemen keskustasta länteen. Vaaran kaupungin puoli on asutettua. Vaaran ympäristössä on erityyppisiä suoalueita, kuivia mäntykankaita ja metsäsaarekkeita. Mäntyvaarassa on ravirata, karting-rata, motocrossrata ja JM-rata.

Ulkoilureitti on hyvä koko päivän retki yhteen suuntaan kuljettuna. Reitillä voi kulkea sulanmaan aikaan toukokuusta lokakuulle. Reitti on osareitteinä helppo, mutta yhdellä kertaa käveltynä (27 km) reitti on vaativa pituutensa suhteen. Reitin voi jakaa karkeasti neljään osaan:

1. Mäntyvaara – Mellavaaran laavu

Polku on hyväpohjainen ja osin pitkostettu. Reitti on merkitty oranssipäisillä tolpilla. Alueella on avosoita. Purojen varsilla on korpikuusikkoja ja rämepaikkoja. Kuivilla kankailla kasvaa sekä vanhaa että nuorta sekametsää. Alue on suosittua marjastusmaastoa. Osareitti on luokitukseltaan helppo. Mellavaarassa on laavu ja tulipaikka sekä puuliiteri.

2.Mellavaaran laavu – Pissinperän laavu

Polku reitillä on hyväkulkuista ja osin pitkostettua. Reitti on merkitty oranssipäisillä tolpilla. Reitin varrella on avosuota joka ylitetään pitkospuita pitkin. Mellavaara on kuivaa hiekkakangasta. Metsät ovat sekametsää ja ennen Pissinperää polku kulkee korpipaikan läpi. Osareitti on luokitukseltaan helppo. Pissinperällä on laavu ja tulipaikka sekä puuliiteri. Laavun lähellä on kuivakäymälät.

3.Pissinperän laavu – Kulkkusenvaaran laavu

Polku on hyvin merkitty ja hyväkulkuinen. Polulla ei ole näkyvää kulumista. Ojanvarsilla on korpikuusikoita, muuten metsä on mäntyvoittoista sekametsää. Laavun jälkeen noin 400 m:n päässä ylitetään Napapiiri. Osareitti on luokitukseltaan helppo. Kulkkusenvaaran laavu sijaitsee Sinettäjärven rannalla. Laavulla on tulipaikka ja lähistöllä puuliiteri sekä kuivakäymälä.

4.Kulkkusenvaaran laavu – Pohtimolampi

Polku on hyväkulkuista ja vähän kulunutta Sonkajoelle asti. Reitti kulkee hiekkakankaita Sonkakivalon laitaa myötäillen. Ennen Sonkajokea metsä muuttuu nuoreksi metsäksi ja siitä isoksi mäntymetsäksi. Reitti tulee Sinettäharjuntielle, jota jatketaan oikealle ja risteyksestä vasemmalle Sonkajoen sillan yli, josta oikealle Pellontielle. Pellontieltä käännytään vasemmalle Näkkivaarantielle josta heti oikealle Karhulammentietä noin kaksi km. Tieltä oikealle opasteiden mukaan polkua pitkin noin 700 m, jonka jälkeen alkaa tie. Pohtimolammelle tietä pitkin tai ensin tietä ja loppumatka reittiä suon kautta opasteiden mukaan. Osareitti on luokitukseltaan helppo.

Kulkkusenvaaran ja Pohtimolammen välillä ei ole palveluvarustusta.

Rovaniemen keskustasta Ratakatua ja edelleen Korkalovaarantietä yhteensä noin 4,3 km, josta oikealle Mäntyvaarantietä noin 1,7 km pysäköintialueelle. Reitille pääsee myös Korkalovaarantien pysäköintialueelta, läheltä Mäntyvaarantien risteystä tai Korkalovaaran ulkoilureittiä pitkin.

Kävijäarviot

Matkailijoiden arvio: 0 (0 arviota)

Anna palautetta