Ajankohtaista

Viestintähanketta viedään eteenpäin

Kylien viestintää kehitetään Heti valmis - aina varma -kyläviestintähankkeen avulla.

Hankkeessa mukana 13 pilottikylää

Yhteensä 13 lähtökohdiltaan hyvin erilaista kylää ilmoittautui syksyllä 2017 mukaan Heti valmis – aina varma -kyläviestintähankkeen piloteiksi. Kylien toiveet, tarpeet ja osallistumismahdollisuudet selvitettiin ja yhdessä ryhdyttiin työstämään kyläviestintäkonseptia.

Sonka, Sinettä, Narkaus, Vikajärvi, Lehtojärvi ja Yläkemijoki (ilmoittautuneet kylät: Vanttauskoski, Autti, Pirttikoski) keskittyvät verkkosivujen tekemiseen. Yläkemijoen viestintätyö etenee nyt yhtenä kokonaisuutena – mukana kaikki 9 kylää – vain Auttiin, Vanttauskoskelle ja Pirttikoskelle keskittyminen olisi sopinut viestintää yhtenäistävään konseptiin hyvin huonosti. Lohiniva, Porokari, Alanampa, Perunkajärvi ja Marraskoski paneutuvat sähköisiin palveluihin somen ja Virtu-palveluiden kautta.

Yhteisen kyläviestintäkonseptin rakentaminen ja kylien oman viestinnän liittäminen siihen etenee kevään aikana hyvin eriaikaisesti eri alueilla. Jo alun alkaen viestinnässä pisimmällä olevat Sonka, Sinettä, Narkaus ja Yläkemijoki ovat edenneet nopeimmin. Vikajärvi ja Lehtojärvi aloittelevat. Lohiniva, Porokari, Alanampa, Perunkajärvi ja Marraskoski etenevät Virtu-reppujen käyttöönoton myötä.

Aikataulu. Liki 80 kyläviestintää tekevän yhteinen tavoite on saada verkkosivut valmiiksi, somekanavat aktiiviseen käyttöön ja Virtu-palvelut tunnetuksi kesään mennessä. Suunnittelemme parhaillaan Aarteenetsintä-kampanjaa, jonka avulla tavoittelemme Rovaniemen kylille, RoiKylille laajempaa tunnettuutta myös suuren yleisön keskuudessa.

Anna palautetta